Posts

Wanneer incasseren via een dagvaarding?

Wanneer incasseren via een dagvaarding?

U heeft een incasso gegeven aan incassobureau Juristu, wij starten altijd eerst de minnelijke incasso. Hierdoor komen we er achter hoe de debiteur c.q. wanbetaler er voor staat, wil deze niet betalen of kan deze niet betalen? Dat is immers nogal een groot verschil. Een debiteur/wanbetaler kan geen geld hebben, maar wel goederen als auto’s, voorraad en  of andere kapitaalgoederen. Zodra er na de dagvaarding er een vonnis/beschikking is kan incassobureau Juristu aan de deurwaarder de opdracht geven om beslag te gaan leggen op deze goederen, indien er dan nog steeds niet betaald wordt.

De volgorde bij minnelijke incasso

Zodra wij een incasso binnen hebben dan starten wij direct de incassoprocedure. De debiteur/wanbetaler kan de volgende incasso actie verwachten:

  1. een aanmaning per mail plus incassokosten
  2. een aanmaning per post
  3. een sms dat wij een vordering hebben op de debiteur/wanbetaler
  4. dan zal de wanbetaler/debiteur worden gebeld door een incasso medewerker van Juristu
  5. dit bovenstaand zal 3 keer worden herhaald in 10 dagen tijd

In 85% van de incasso gevallen worden deze vorderingen door incassobureau Juristu geincasseerd. Indien dit niet gebeurd dan is dagvaarden de volgende stap. Met een dagvaarding moet de debiteur/wanbetaler zich verantwoorden bij de rechter.

Gerechtelijke incasso procedure 

De debiteur/wanbetaler betaald dus niet. Nu moeten er grovere incasso maatregelen genomen worden. Incassobureau Juristu zal één van haar juristen een dagvaarding op maat laten maken, om via de gerechtelijke procedure alsnog uw geld binnen te halen. De dagvaarding ziet er als volgt uit:

  1. de eiser versus de gedaagde
  2. de som die er door eiser geëist zal worden
  3. de bewijzen die als producties worden aangeduid
  4. de incassokosten en de rente
  5. de veroordeling

Des te beter uw dossier is, des te groter de kans op een volle veroordeling. U heeft een opdracht d.m.v een bevestiging, een factuur, een leningovereenkomst, er is al een deel betaald door de debiteur, er zijn mails, brieven, whatsappjes etc.

Altijd eerst minnelijk alvorens te dagvaarden

Wij starten als incassobureau Juristu altijd eerst minnelijk, ook al denkt u dat dit geen zin heeft, weten wij dat dit niet zo is. Wij versturen een aanmaning en kondigen aan dat we gaan dagvaarden. Dat is ook de enige weg, bij niet betalen van uw vordering.

Die nu uw vordering op no cure no pay in bij incassobureau Juristu

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

 

 

 

Een goede dagvaarding is afhankelijk van de juiste producties

Een goede dagvaarding is afhankelijk van de juiste producties van de opdrachtgever

Een opdrachtgever legt een vordering bij een incassobureau neer, hij weet het zeker dat hij geld moet ontvangen van de debiteur. Maar is dat ook zo? Wie eist die bewijst is nog steeds in veel gevallen noodzakelijk in de rechtbank. Rechters kijken in eerste instantie naar de eerste overeenkomst.

Overeenkomst

Wat is er overeengekomen? Is het een huur overeenkomst? is het een opdracht tot dienstverlening? is het een bestelling? Is het een lening? Heeft u deze stukken goed omschreven met elkaar, dan zal een gerechtelijke procedure grote kans van slagen hebben. Want dat zijn de stukken waar de rechter naar kijkt. Duidelijke afspraken. Indien u deze afspraken niet duidelijk zijn, dan komen er al weer vragen als: Wat is er tussen partijen afgesproken?

De factuur/ de termijn betaling

U heeft dus een incasso op een debiteur, dit moet duidelijk worden omschreven hoe deze vordering tot stand is gekomen.  Heeft de debiteur al diverse malen betaald, dan is dat ook een aantoonbaar bewijs van akkoord op de vordering die u heeft op de debiteur. De debiteur zal zich dan moeten verweren dat dit bijvoorbeeld niet zou kloppen. In veel gevallen valt de debiteur dan door de mand en zal de rechter ook vragen tijdens een comparitie, waarom heeft u dan wel betaald? U was het toch niet eens met de vordering? Waarom betaald u dan? Dan zal de debiteur zich moeten verweren en dat zal niet makkelijk zijn.

De dagvaarding en de producties

De dagvaarding is het verhaal tussen partijen en de producties zijn de stukken die bewijzen dat de vordering terecht is. Zorg dus voor een goed dossier alvorens te starten met een dagvaarding. Zorg ervoor dat ie van elke klant of elke debiteur een dossier heeft. Het dossier kan altijd een keer fout gaan. En indien u moet dagvaarden dan is een goed dossier de basis van uw dagvaarding.

De deurwaarder

De deurwaarder speelt ene grote rol in de dagvaarding. Zodra de dagvaarding klaar is den betekend de deurwaarder deze bij de gedaagde. Zodra er een vonnis is dan zal de deurwaarder beslag gaan leggen bij niet betalen!

 

, ,

Begin 2017 zonder openstaande facturen en laat incassobureau Juristu deze voor u incasseren!

Begin 2017 zonder openstaande facturen en laat incassobureau Juristu deze voor u incasseren!