Posts

,

Waarom start een incassobureau altijd eerst een minnelijke incasso?

Waarom start een incassobureau altijd eerst een minnelijke incasso?

Omdat niet iedere debiteur c.q. aanstaande wanbetaler slechte bedoelingen heeft. De debiteur kan qua liquiditeit uiteraard even krap zitten en wacht ook nog op geld. De debiteur heeft een ongeval gehad en of is ziek en vraagt enige uitstel tot betaling. De debiteur vraagt direct om een regeling en heeft alleen de betaling willen rekken bij onze opdrachtgever. Nu er een incassobureau komt, dan gaan debiteuren sneller schakelen, want ze willen uiteindelijk niet heel veel kosten krijgen op de uitstaande vordering. Door het inschakelen van incassobureau Juristu komt een en ander in een stroomversnelling. Want in de meeste incasso zaken heeft de debiteur meerdere schuldeisers en degene die de meeste druk uit voert ontvangt zijn geld. Daarom is het inschakelen van incassobureau Juristu een goede zaak.

Minnelijke incasso door incassobureau Juristu, 85% succes!

Zodra een incassobureau een aanmaning of in gebreke stelling zend, komt er bij incassobureau Juristu in 85% van de incasso zaken een betaling of regeling binnen 10 dagen tot stand. Deze minnelijke incasso kan dan via no cure no pay. Incassobureau Juristu ontvangt de incassokosten en de opdrachtgever haar geld. Dit is een vrij simpele incasso procedure, ook zijn de kosten dan nog te overzien voor beide partijen. De debiteur hoeft slechts de incassokosten te betalen en de opdrachtgever slechts de opdracht te geven aan incassobureau Juristu.

Na 10 dagen direct over tot gerechtelijke incasso procedure

Incassobureau heeft een strakke incassoplanning. In 10 dagen tijd zijn er vele momenten waarop de debiteur kan betalen of een regeling kan treffen. In veel gevallen is er geen enkele communicatie en of proberen debiteuren zich schuil te houden. Hier prikken de juristen van Juristu doorheen. Al heel snel gaat het dossier naar de juridische afdeling en gaat met over tot voorbereiden van de juridische incasso procedure. Dit betekent een juridisch onderzoek naar de verhaalbaarheid van de debiteur. Heeft het wel zin om de debiteur te dagvaarden? Onze client kan een vonnis hebben, maar indien de veroordeelde geen enkel verhaal biedt, dan is het goed geld naar slecht geld brengen.

Voorschot voor gerechtelijke incasso

De opdrachtgever moet immers een voorschot betalen voor de gerechtelijke procedure. Doordat deze juridische aanpak in sneltrein vaart opgepakt wordt door incassobureau Juristu, zien debiteuren dat het serieus is en dat er met incassobureau Juristu niet te sollen valt. In veel gevallen ontvangt de debiteur als laatste nog een aankondiging dat de dagvaarding klaar ligt tot indienen bij de rechtbank en komt er alsnog geld van de debiteur. De kosten die dan gemaakt zijn, zijn minimaal en de vordering is dan alsnog minnelijk geincasseerd. De opdrachtgever heeft direct de beschikking over zijn geld en hoeft niet nog maanden te wachten totdat de procedure is afgelopen.

Korte klappen, snelle slagen zorgen voor een succesvolle minnelijke incasso!

Doordat incassobureau Juristu beschikt over incasso juristen, hebben wij veel inhoudelijke juridische kennis in huis. Wij kunnen de debiteur er op wijzen dat zijn positie als debiteur penibel is bij niet betalen. Ook gaan wij bij een gerechtelijke procedure alle kosten op de debiteur zien te verhalen. Incassobureau Juristu is juist zo succesvol in de minnelijke fase omdat de debiteur al zeer veel juridische stukken krijgt aangereikt, waaruit blijkt dat de debiteur de gerechtelijke incasso procedure gaat verliezen, plus nog ene hoop extra kosten zal moeten betalen. Dit zorgt er voor dat 85% binnen 10 dagen betaald en of een betalingsregeling treft met incassobureau Juristu.

Incasso indienen?

Nu-Incasseren

,

Bedrijf tot bedrijf, waarom stoppen met aanmaningen versturen, op de 31e dag dient debiteur al incassokosten te betalen!

Waarom aanmaningen versturen geen zin heeft

Veel bedrijven sturen standaard aanmaningen. Veelal uit correctheid of om de klant niet te verliezen. In veel gevallen raakt u de slecht betalende klant toch wel kwijt. Vroeg of laat loopt dat namelijk fout. Hanteer het volgende: “verlies de klant maar” Indien het bedrijf immers niet volgens uw betalingscondities zaken wil doen, dan maar niet. Dat geeft ook kracht van uit uw eigen bedrijf. De afnemer denkt dan ook, die zullen dus wel heel erg goed zijn. En wat heeft het tegenwoordig immers voor zin, om een factuur niet op tijd te betalen. Er zijn geen rente voordelen voor het bedrijf dat u moet betalen. Nee, het geld is er gewoonweg niet! Men koopt links en rechts op rekening en als het fout gaat, dan bent u de dupe. Geld kwijt, btw kwijt, klant kwijt en een verliespost in de boeken. Als bedrijf gebruikt u bijna zeker deze volgorde:

Stop met deze aanmaningen:

1. eerste aanmaning na 30 dagen;
2. tweede aanmaning na 44 dagen;
3. derde aanmaning na 58 dagen;
4. laatste aanmaning na 72 dagen;
5. en nu? incassobureau? deurwaarder? advocaat?

Start als volgt uw nieuwe incassobeleid:

1.  stuur en bel  5 dagen voor de 30 dagen een reminder;

2. Bel 2 dagen voor de 30 dagen;

3. 31e dag uit handen geven van incassobureau Juristu Nu-Incasseren

Communiceer duidelijk naar uw klanten uw betalingscondities

Waarom is punt 1 en 2 zo belangrijk? Het bellen is in de meeste gevallen het meest effectief. Veel mensen hebben moeite met bellen en zeker als het om vragen om geld gaat. In veel gevallen is dat not done. Wij vragen ons vaak af is afnemen zonder betalen dan wel ok?

Bent u een klein bedrijf dan kunt u het beste zelf als eigenaar bellen, niet zodra de factuur verlopen is, maar 5 en 2 dagen voor het verlopen van de factuur. U kunt dan duidelijk maken dat dit is afgesproken en al zou u het niet hebben afgesproken, 30 dagen is de uiterste wettelijke termijn van betalen. Vanaf de 31e dag is de debiteur immers incassokosten verschuldigd. Dan kunt u de vordering direct aan incassobureau Juristu geven.

Indien u deze werkwijze toepast in uw bedrijf dan gaat u dit direct merken, bedrijven weten dan dat er niet met u te sollen valt.

Bedrijven die direct betalen zijn serieus en daadkrachtig

Wat heeft het ook voor nut om tot de laatste dag van de 30 dagen te wachten met betalen? Wat zegt dit over het bedrijf waar u zaken mee doet? In 95% van de gevallen zijn er dan gewoon liquiditeitsproblemen. Een bedrijf wat gebruik maakt van uw diensten de facturen tot het laatste rekt, heeft gewoon een liquiditeitsprobleem. Het heeft immers qua rente geen voordelen om het geld 30 dagen op de rekening te houden. Rente is er immers niet meer. Dus wees gewaarschuwd, bedrijven die laat betalen zitten krap bij kas. Koester de bedrijven die u snel betalen, die hebben immers geen liquiditeitsprobleem.

Bellen en reminder sturen voor het verlopen van de factuur

U heeft duidelijk afspraken gemaakt met het bedrijf. De opdrachtbevestiging, de algemene voorwaarden en de betalingscondities heeft u duidelijk gecommuniceerd. Ook heeft u voor het aflopen van de betalingstermijn telefonisch contact gehad en per mail en post de reminder verzonden. Zodra een bedrijf dan na de 31e dag een schrijven van  incassobureau krijgen, dan moeten ze ook niet gaan huilen. U heeft immers voldoende kansen geboden om het bedrijf op tijd te laten betalen. Tevens heeft u ook al extra kosten moeten maken, door reminders te sturen en er achteraan te bellen. Kosten die u ook niet kunt verhalen op het bedrijf.

Excuses tellen niet meer!

Zodra u de vordering aan incassobureau Juristu heeft gegeven, dan betalen veel bedrijven snel aan u, dit om incassokosten te voorkomen. Hier moet u nimmer mee akkoord gaan. U bent immers heel duidelijk geweest in uw communicatie en excuses tellen dan niet meer. De incassokosten is het bedrijf dan gewoon verschuldigd. Betaald het bedrijf niet aan incassobureau Juristu binnen 10 dagen, dan zal het bedrijf een dagvaarding ontvangen die via de deurwaarder zal worden betekent. Bij grote bedragen leggen we voor de dagvaarding al beslag op de bankrekening van het bedrijf. Tevens heeft u een sluitend dossier, wat zal zorgen voor een vonnis. Aangetekende brieven zijn niet meer nodig, wel een duidelijk overzicht dat u er genoeg aan heeft gedaan om uw vordering betaald te krijgen.

Laat uw bedrijf niet als bank fungeren!

Kortom pas uw betalingsbeleid aan, indien u meer dan 20% aan openstaande facturen heeft. Zoals bekend kan het MKB bedrijf geen enkel krediet krijgen van de banken. Veel bedrijven gebruiken daarom andere bedrijven om hun eigen bedrijf te financieren. Dus alles gaat in de rek. Alleen de bedrijven die niet durven te bellen en of een reminder voor de afloop van de betalingstermijn 30 dagen durven te sturen, zijn één van de vele bankjes van het bedrijf.

Veelal zijn juist de grotere bedrijven met 50-250 man personeel die andere bedrijven gebruiken als bankje. U wil graag zaken doen met dat “grote” bedrijf, maar betalen ho maar. “Bezint eer ge begint! “ is dan een spreekwoord wat hierop zeer goed van toepassing is. Neemt niet weg dat u gewoon zaken kunt doen met grotere bedrijven, maar wees vanaf het begin gewoon heel duidelijk in uw leveringsvoorwaarden en uw betalingscondities.

Incasso traject op één rij:

 1. opdrachtbevestiging;
 2. algemene voorwaarden;
 3. betalingscondities communiceren;
 4. factuur;
 5. 2x reminder per telefoon voor afloop 30 dagen;
 6. 31 e dag aan incassobureau geven: Nu-Incasseren

 

 

,

Incassobureau inschakelen, wat zijn de voordelen?

Een incassobureau inschakelen, wat zijn de voordelen?

Elk bedrijf heeft te maken met openstaande facturen. Voor bedrijven onderling zijn de afspraken heel helder. U heeft duidelijke afspraken gemaakt door middel van uw algemene voorwaarden of een bevestiging bij opdracht, waarin u de betalingsafspraken heeft bevestigt. Indien een bedrijf zich hier niet aan houd dan kunt u al op de 31e dag een incassobureau inschakelen. Het bedrijf is dan immers al incasso kosten verschuldigd.

Geen betalingsafspraak? wat nu?

Bij wet is het als volgt geregeld, indien u niets heeft afgesproken, dan gaat de wet er van uit, dat u binnen 30 dagen moet betalen. Na deze 30 dagen hoeft u zelfs geen aanmaning te verzenden en kunt u direct een incassobureau inschakelen. Een bedrijf dat u niet op tijd betaald weten heel goed dat ze uiterlijk binnen 30 dagen moeten betalen. doen ze dat niet dan gebruiken ze u als kredietverstrekker. U zal immers niet de enige zijn waar facturen open staan.

Grootste voordeel van een incassobureau

U hoeft zelf niet te bellen of aanmaningen te versturen, een incassobureau neemt u dat werk uit handen. Dat niet alleen, de debiteur ziet dat u een professioneel bedrijf bent. U heeft geleverd, dus het bedrijf moet gewoon betalen. Een incassobureau gaat niet in discussie met de debiteur en zegt dat de debiteur moet betalen. Het incassobureau heeft immers het dossier, de opdracht, de factuur, de betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen. Dus betalen. U hoeft ook geen boeman te spelen, geen uitleg te geven, het incassobureau weet hier zeer correct mee om te gaan. Bij incassobureau Juristu, zijn de mensen die naar de debiteuren bellen allen met ene juridische achtergrond en de debiteur hoeft hen niets wij te maken. Het dossier is duidelijk de debiteur dient te betalen.

Debiteur betaald na 10 dagen alsnog niet, wat nu?

Indien het bedrijf c.q. debiteur na 10 dagen nog niet heeft betaald, dan zal het incassobureau over gaan tot een gerechtelijke procedure. De juristen van incassobureau Juristu maken dan een dagvaarding en voeren zo  nodig verweer tegen de debiteur. Indien de debiteur zich gaat verweren. Dan moet de debiteur een goed sluitend dossier hebben waaruit dan mag blijken dat de debiteur niet hoeft te betalen. Incassobureau Juristi heeft een gerenommeerde naam in dagvaarden van openstaande facturen. Incassobureau Juristu is een specialist en weet hoe een wanbetalende debiteur aan te pakken.

Hoge vorderingen, direct beslag leggen!

Bij zeer hoge vorderingen adviseren wij onze klanten om voor de dagvaarding uit, reeds beslag te leggen op bankrekening of on-roerende zaken. dit te voorkoming dat de debiteur aan het eind van de procedure geen verhaal meer biedt. Een debiteur die grote openstaande facturen niet wil of kan betalen, daar is meestal meer aan de hand. dus zekerheden stellen is essentieel.

Meerdere vennootschapen boven de werkmaatschappij

Veelal verwacht een debiteur het niet, maar doen wij het wel. Stel u heeft een vordering van € 15.000,- op een bv. Daarboven hangt een holding en daarboven de eigenaar. Wij dagvaarden dan de werkmaatschappij, de bv en de eigenaar zelf. De tegenpartij moet zich dan stellen voor alle drie de partijen. dit kan d.m.v. een advocaat of ze kunnen dit zelf doen. Vergeet één van deze partijen zich te stellen, dan volgt er zo maar een verstek vonnis. Hiermee kunnen we de deurwaarder opdracht geven om beslagen te leggen en over te gaan tot executeren.

Het Beklamel arrest

Uitleg Beklamel arrest

Dit arrest gebruiken wij ook regelmatig in zaken, waar debiteuren zich verschuilen achter allerlei vennootschappen. Dit arrest zorgt er voor dat we ook bij ingewikkelde bv-structuren alsnog een veroordeling krijgen op de bovenliggende vennootschappen en of bij directeur groot aandeelhouders. Een creatieve jurist van incassobureau Juristu zorgt hierdoor dat u een veroordeling krijgt om alsnog uw vordering te incasseren.

10 dagen aanpak

Conclusie voordelen inhuren van een incassobureau als Juristu:

 1. minnelijke incasso no cure, no pay;
 2. snel, direct:
 3. 85% binnen 10 dagen minnelijke geincasseerd;
 4. alles in één huis;
 5. gerechtelijke procedure door incassobureau Juristu;
 6. deurwaarder aangestuurd door incassobureau Juristu;
 7. verweer, comparities door uw persoonlijke jurist van incassobureau Juristu;
 8. 100% uitsluitend incassozaken, door de wol geverfd;
 9. creatieve oplossingen, waardoor u uw vordering toegewezen krijgt;
 10. persoonlijke juridische bijstand van begin tot het eind.

Dien nu uw incasso al hier in:

Nu-Incasseren

 

 

 

 

,

Incassobureau, deurwaarder of advocaat?

Incassobureau, deurwaarder of advocaat?

Incassobureau

Een incassobureau leeft van de incassokosten, dus die neemt elke incasso aan. De incassokosten worden boven op de factuur gezet en door gerekend naar de debiteur. De debiteur dient de vordering inclusief incassokosten aan het incassobureau te betalen. Succesvolle incassobureau’s zoals Juristu incassodiensten heeft een dwingende manier van incasseren. De debiteur krijgt immers 10 dagen de tijd om alsnog de vordering inclusief incassokosten te betalen of een regeling te treffen. In 85% van de incasso zaken betaald de debiteur, want Juristu incassodiensten dreigt vanaf dag 1 tot en met dag 10 met dagvaarden. dit heeft grote gevolgen voor de debiteur. Doet de debiteur dat niet binnen 10 dagen, dan zal de debiteur de volgende etappe mee gaan maken en dat is daadwerkelijk dagvaarden. Alle kosten gaan worden verhaald op de debiteur.

Advocaat

Juristu incassodiensten heeft juristen in dienst die de perfecte dagvaarding voor onze opdrachtgever maken. Het gaat er om dat de dagvaarding overtuigend genoeg is voor de rechtbank. De rechtbank geeft dan een vonnis waarmee we beslagen kunnen leggen bij de debiteur. Vanaf een bedrag van € 25.000,- moet de zaak lopen ia een advocaat. Juristu heeft de beschikking over een uitstekende samenwerking met de beste incasso advocaten die er zijn.

Deurwaarder 

Elke dagvaarding moet worden betekend door een deurwaarder. De deurwaarder zal de dagvaarding juist moeten betekenen. De rechtbank weet dan dat de gedaagde op een juiste manier is opgeroepen. Mocht de gedaagde niet op komen dagen, een zogenaamde verstekveroordeling zal dan terecht zijn. Zodra er een positief vonnis is voor onze opdrachtgever. Dan sturen wij de deurwaarder weer op pad, nu met het vonnis, de zogenaamde beschikking. De deurwaarder zal dan de beschikking weer betekenen. De veroordeelde heeft dan nog twee dagen de tijd om alsnog te betalen. Doet de veroordeelde dat niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen op alle bezittingen en of inkomen van de veroordeelde. De veroordeelde zal dan gaan betalen. Bij niet betalen zal de deurwaarder gaan executeren. Dit neemt nog meer kosten met zich mee en zal ook door de deurwaarder op de veroordeelde verhaald worden.

Conclusie

Mocht de debiteur structureel weigeren te betalen en is uw vordering hoger dan € 25.000,- en niet te splitsen, dan zal u alle bovengenoemde partijen nodig hebben. Indien nodig dan zal Incassobureau Juristu dit gehele traject voor u in gang zetten.

Incasso indienen? info@juristu.eu of vul het nu incasseren formulier in.

Advies? bel nu 085 303 7165

 

 

Stop met het sturen van aanmaningen, wees duidelijk en direct met incasso

Stop met het sturen van aanmaningen, wees duidelijk en direct met incasso

Veel bedrijven sturen aanmaningen zodra een klant niet betaald. Veelal gaat dit automatisch en in veel gevallen werkt dit ook goed en betalen klanten uit eindelijk. Maar gemiddeld gaat 10 tot 20%  fout. Op een omzet van 1 miljoen zijn dat € 100.000 tot € 200.000 aan openstaande facturen.  Een hoop geld waar u niets mee kan doen.

1e aanmaning, 2e aanmaning, 3e aanmaning, laatste aanmaning….

De vele aanmaningen die u verzend geven de debiteur/wanbetaler alleen maar gelegenheid om u nog later te betalen. Wat denkt de debiteur/wanbetaler namelijk bij de 1e aanmaning? Oh er komen nog meer aanmaningen, dus ik ben veilig! En weer betaald de debiteur/wanbetaler niet. En als de debiteur/wanbetaler uiteindelijk betaald, dan zal dat bij de laatste aanmaning zijn. U geeft de debiteur/wanbetaler dus veel tijd om te betalen. Door dit ouderwetse aanmaningssysteem geeft u een nog langere betalingstermijn.

De WIK Wettelijke Incasso Kosten brief

Stuur alleen de WIK brief, indien er na 30 dagen nog niet betaald is. Dit is zelfs bij particulieren verplicht. Download hier de WIK brief Hiermee bent u gewoon duidelijk naar uw klanten toe. Indien de debiteur/wanbetaler dan nog niet betaald, geef dan de vordering aan Juristu incasso diensten. Wij kunnen dan de incassokosten verhalen op de debiteur/wanbetaler. Deze zijn dan wettelijk verschuldigd. Zodra u start met de WIK brief in plaats van de vele aanmaningen, dan geeft u uw debiteuren/klanten duidelijkheid. Tevens begrijpen ze dan, dat er over betalingen niet valt te sollen met u als bedrijf.

Veel klanten van Juristu hebben succes met WIK aanpak

Deze aanpak is ene succesvolle aanpak. Klanten van Juristu hebben hier een uitstekende ervaring mee en zien hun openstaande posten enorm dalen. Openstaande posten zijn uiteindelijk fataal voor u als bedrijf. Wel omzet maken, maar niet ontvangen van het geld. Klanten die niet batalen zijn dat wel klanten? Nee, een klant die niet betaal en of een regeling met u treft is ene onredelijke klant. Oftewel een wanbetaler. Ook zijn er klanten die onder gemakzucht vallen of niet kunnen betalen en met uw geld andere openstaande facturen betalen, zoals bedrijven die er wel boven op zitten. Kortom enige aanpak is de aanpak die wij alhier aangeven.

Geef uw incasso nu aan ons uit handen

Vul dit formulier in:

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

 

mail naar info@juristu.eu

Incasso tip, zorg voor een goed dossier!

Incasso tip, zorg voor een goed dossier!

Als groot incassobureau ontvangen wij duizenden incassozaken. Alvorens wij ter incasso overgaan ontvangen wij een dossier van de opdrachtgever, waaruit de vordering blijkt. Met deze vordering starten wij de incassoprocedure. Een dossier bestaat uit een opdracht, factuur en aanmaning. Dit kan uiteraard in allerlei vormen overeengekomen zijn. Per mail, per brief, telefonisch etc.

Sluitend dossier

Veel zaken worden afgesproken in vertrouwen. Dat is meestal niet de beste weg om in te gaan. Zet de afspraken op papier. Mocht u vordering alsnog via een gerechtelijke procedure lopen dan is de eerste vraag die een rechter vraagt: “Wat is er tussen partijen afgesproken?” Indien u dit goed voor elkaar heeft dan komt er altijd ene positief vonnis voor u. U heeft dan een vonnis wat wij door de deurwaarder kunnen laten betekenen. Met dit vonnis heeft u echt een sterke tool in handen, want de deurwaarder kan dan immers beslagen leggen op alle eigendommen van de debiteur, wanbetaler.

Rommelig dossier

Heeft u een en ander niet duidelijk omschreven dan ontstaat er veel al een discussie over de afspraken. De debiteur c.q. wanbetaler maakt daar dan misbruik van en gaat de vordering ontkennen en of zegt dat er geheel andere afspraken zijn gemaakt. Indien de bewijsstukken niet duidelijk zijn kan de rechter partijen ook bij elkaar roepen voor een comparitie. Tijdens de comparitie roept de rechter partijen bij elkaar om vragen te stellen en of te schikken. Schikken is mogelijk indien u dat zelf wil uiteraard. Veelal moeten we dan kijken of de tegenpartij dan wel direct kan betalen, anders heeft het ook geen zin.

Proces verbaal is een grosse

Indien partijen tijdens de comparitie schikken dan maakt de rechter ook een proces verbaal op, dit is ook gelijktijdig een grosse, waarmee wij de deurwaarde rop pad kunnen sturen, indien er niet betaald wordt. Bij niet betaling kan de deurwaarder ook meerdere maatregelen nemen, zoals het leggen van beslagen en of executeren van onroerend goed en of roerende zaken als een auto of inboedel.

Debiteurenbeheer essentieel

Debiteurenbeheer is essentieel voor een goede cashflow in uw bedrijf. Veelal indien een bedrijf een krediet aan gaat vragen bij een bank, dan kijkt de bank als eerste naar uw openstaande posten. indien dit er te veel zijn, dan geen krediet. Eigenlijk ook niet zo gek!

Betere cashflow?

Dien uw incasso zaken dan bij Juristu in: info@juristu.eu

 

 

Heeft dagvaarden wel zin bij incasso vorderingen onder de 1000 euro?

Heeft dagvaarden wel zin bij incasso vorderingen onder de 1000 euro?

Vaak krijgen we deze vraag, ons antwoord is:

“JA!”

Mits er een voor onderzoek is gedaan naar debiteur, er moet immers wel verhaalbaarheid zijn. Is er geen verhaalbaarheid dan maakt u kosten en bij geen verhaalbaarheid is het zonde om kosten te maken. Alle kosten die er gemaakt worden in een gerechtelijke incasso procedure zullen verhaald zien te worden op de debiteur/wanbetaler.

Wat is verhaalbaarheid

Bij een vordering van onder de € 1.000,- is er al gauw verhaalbaarheid. De debiteur heeft een baan of uitkering waar op we na het vonnis, de zogenaamde beschikking beslag kunnen leggen op het loon en of uitkering. Dan is er nog de beslagvrije voet, indien de debiteur/wanbetaler al meer beslagen heeft dan toegestaan, dan komt u op de lijst schuldeisers. Vroeg of laat bent u dan toch aan de beurt om te incasseren. Een natuurlijk persoon heeft immers altijd minimaal een uitkering waar de deurwaarder beslag op kan leggen. Bij een bedrijf is het belangrijk om te weten in wat voor constructie de vennootschap is. Indien een eenmanszaak dan vervalt het ook naar privé, vof ook, maar een bv en een nv weer niet. Zijn deze vennootschappen onterecht uitgeschreven dan kunnen we de directeur in privé aansprakelijk stellen.

Incasso procedure met dagvaarding van € 100,-

Het komt niet veel voor, maar soms komt het voor. Een incasso dagvaarding van een vordering van € 100,-. De opdrachtgever was het zat, telkens betaalde deze man niet en uiteindelijke betaalde hij pas na 6 maanden. Nu verschool hij zich achter een bedrijfje wat reeds onterecht was uitgeschreven uit de kvk. Wij dagvaarden de debiteur in privé. Hij kwam niet opdagen en werd dus bij verstek veroordeeld. De vordering van € 100,- was € 980,- geworden. De debiteur/wanbetaler was woedend, maar onterecht. Hij heeft het in 3 termijnen afbetaald.

Een goede dagvaarding is onderbouwt met goede producties

Zorg er voor dat u uw dossier compleet heeft van elke klant. De klant waar u het niet van verwacht kan zo maar in eens niet meer betalen. Het was zo’n aardige klant, ik ken hem al 20 jaar, en al dat soort uitspraken en meer, zorgen niet voor een goed dossier. De volgende zaken moet u op order hebben:

 1. opdracht/bestelling
 2. leveringsbon/aanvang werk
 3. factuur
 4. wik brief
 5. uit besteden na 14 dagen aan Juristu

Dien nu uw incasso in:

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

Openstaande facturen, grote frustratie voor bedrijven, incassobureau is een must!

Openstaande facturen, grote frustratie voor bedrijven, incassobureau is een must!

Alle bedrijven hebben er mee te maken, openstaande facturen. Des te grote her bedrijf des te grote het probleem van openstaande facturen. Mkb bedrijven hebben hier de grootste moeite mee. Veelal zit er geen aparte incasso afdeling bij dit soort bedrijven. De boekhouder doet de administratie en stuurt zo nodig een aanmaning. daar blijft het bij. Veel geld blijft onder de mensen. De boekhouder komt met mooie cijfers elke kwartaal en daar prijkt dan de post openstaande facturen op, die maar op blijft lopen of niet veranderd.

Bellen, whatsapp, mailtjes en vele aanmaningen later… 

De baas gaat er ook nog achter aan bellen en krijgt de wanbetaler ook moeilijk aan de telefoon. De dagelijkse werkzaamheden moeten ook door gaan en hierdoor is de afdeling incasso altijd het ondergeschoven kind van de rekening. Er moet iemand op de afdeling debiteuren beheer zitten indien er al een omzet is van 5 ton per jaar.

Openstaande facturen, bank trekt krediet in

Bij 5 ton staat er altijd 50.000 open en bij 1 miljoen omzet staat er minimaal 100.000 open. Indien u ene rekening courant heeft bij de bank en of een krediet dan zal de bank altijd wijzen op de openstaande posten. dit is namelijk geld wat op uw rekening moet staan. Het krediet is voor de groei of onvoorzien omstandigheden. Elke bank heeft een hekel aan openstaande facturen, u als bedrijf ook. Dus pak het vandaag aan en huur Juristu in, voor incasso of debiteurenbeheer.

Incasso en debiteuren beheer software

Voor een gestroomlijnde incasso of debiteurenbeheer is goede software essentieel om te zorgen voor tijdige betalingen. Juristu beschikt over deze software. De debiteur krijgt van Juristu in 10 dagen 3 mails, 3 brieven, een sms en deze wordt minimaal 3 keer gebeld totdat er een betaling is en of een regeling. Zo niet dan gaan we over tot dagvaarden. Dit is de enige mogelijkheid om t0t een succesvolle incasso te komen, bij notoire wanbetalers.

Dagvaarden en vonnis

De minnelijke incasso komt tot einde, dan starten we de gerechtelijke incasso. Juristu maakt ene dagvaarding en de deurwaarder zal deze betekenen bij de debiteur. Deze kan zich verweren of doet niets. Dan volgt er een verstekvonnis. Met dat vonnis kunnen we de deurwaarder opdracht geven om spullen in bezit te nemen van de veroordeelde debiteur, denk aan loonbeslag, verkoop auto en bij grotere vorderingen verkoop huis.

 

Incasso indienen?

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

 

Door de nieuwe EEX-verordening kan incassobureau Juristu in heel Europa dagvaarden.

Checklist: Procederen In De Europese Unie Volgens De Nieuwe EEX-Verordening

Dit artikel geeft een handleiding voor het uitzoeken van de vraag, welke rechter bevoegd is. Ook zult u er tips en trucs vinden voor het grensoverschrijdend ten uitvoer leggen van Nederlandse vonnissen in Duitsland.

 1. De bevoegde rechter

Nog voordat een dagvaarding kan worden uitgebracht, moet de vraag worden beantwoord welke rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

De belangrijkste bevoegdheidsregelingen in de EEX-Verordening luiden als volgt:

 • In beginsel geldt er vrije forumkeuze: de partijen van een toekomstige rechtszaak kunnen onafhankelijk van hun woonplaats (of in het geval van bedrijven: hun zetel) de bevoegdheid van een willekeurig gerecht in de Europese Unie afspreken. Deze afspraak moet echter zo gemaakt worden, dat beide partijen hiervan kennis konden nemen. Dit kan bijvoorbeeld door een dergelijke bepaling op te nemen in de algemene voorwaarden. Voorwaarde is echter wel dat deze correct ter hand gesteld worden en daarmee onderdeel uitmaken van het contract.
  Belangrijk: Consumenten, werknemer en verzekeringnemer mogen door een dergelijke bepaling geen nadeel ondervinden. Wordt bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden een rechtbank bevoegd verklaard, die volgens de regelingen in de EEX-Verordening bij een geschil met een consument niet bevoegd was geweest, dan is de desbetreffende regeling in de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig.
 • Geschillen omtrent onroerende zaken moeten altijd aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank die bevoegd is kennis te nemen van geschillen in het arrondissement waar de onroerende zaak gelegen is.
 • Voor arbeidsovereenkomsten, verzekeringscontracten en overige overeenkomsten met consumenten geldt: de consument heeft bij het aanhangig maken van een procedure tegen de werkgever, verzekeraar en ondernemer de keuze tussen meerdere bevoegde rechters. Naar zijn keuze kan hij een zaak in de woonplaats  van de werkgever, verzekeraar of ondernemer aanhangig maken, maar hij kan ook kiezen de zaak in zijn eigen woonplaats aanhangig te maken. Bij verzekeringsgeschillen kan ook nog gekozen worden voor de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Dit geldt echter niet voor de werkgever, verzekeraar of ondernemer, zij dienen (in beginsel) een geschil jegens een consument aanhangig te maken in diens woonplaats.
 • Voor geschillen tussen ondernemers geldt: de ondernemer kan een vordering jegens een andere ondernemer altijd bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de tegenpartij aanhangig maken. Daarnaast kan in veel gevallen ook gekozen worden om de zaak aanhangig te maken in de plaats van uitvoering van een overeenkomst.

2. De keuze uit de verschillende procedures

Naast de vraag omtrent de bevoegde rechter, moet men bij grensoverschrijdende procedures ook aandacht besteden aan de procedurevorm. Ieder land beschikt over verschillende procedures met verschillende voorwaarden. Anders dan in Nederland heeft het incasseren van vorderingen in een kort geding-zaak in Duitsland (bijna) geen kans van slagen. Een Nederlandse schuldeiser kan beter kiezen voor het aanhangig maken van een zogenaamde Mahnverfahren (een formele procedure, waarin een vordering niet getoetst wordt). Voor het maken van een keuze voor een nationale procedure is het een schuldeiser ook aan te raden een blik op de Europese procedures te werpen. De Europese wetgever heeft de schuldeiser namelijk ook de Europese betalingsbevelprocedure (vergelijkbaar met het Duitse Mahnverfahren) en de Europese procedure voor geringe vorderingen ter beschikking  gesteld. Beide procedures kunnen zonder advocaat door de schuldeiser met behulp van een formulier aanhangig gemaakt worden. Zonder het moeten schrijven van een dagvaarding en vaak ook zonder hoorzitting kunnen schuldeisers op deze manier een geldige titel verkrijgen.

Indien er sprake is van een grotere geldvordering, die tevens door de schuldenaar betwist zal worden, moet men echter de weg van “normale” burgerrechtelijke procedures kiezen en doet men er verstandig aan een advocaat in te schakelen.

3. Betekenen over de grens

In alle grensoverschrijdende procedures moet reeds bij  het aanhangig maken van de procedure rekening worden gehouden met de betekening van de dagvaarding bij de wederpartij in het buitenland. Hierbij komt de zogenaamde Europese Betekeningsverordening kijken. In beginsel werkt een betekening als volgt. Men draagt de desbetreffende stukken aan de verzendende instantie over en deze zal de stukken dan aan de ontvangende instantie doen toekomen. Voor iedere lidstaat zijn verzendende en ontvangende instanties vastgelegd. In Duitsland wordt dit door de rechtbank verzorgd waar de zaak aanhangig is en voor buitengerechtelijke stukken door de afdeling kanton van de rechtbank in het arrondissement  waar de verzender zijn woonplaats heeft. In Nederland wordt dit meestal door de deurwaarder verzorgd.

Een handig overzicht kan men op de volgende website vinden:

http://www.dzw.gr/f129c

Een belangrijk punt bij een grensoverschrijdende procedure is de vertaling van de stukken. De verzendende partij kan ervoor kiezen de stukken zonder vertaling te laten verzenden. Hierbij loopt hij echter het risico dat de ontvanger binnen één week na ontvangst bezwaar aantekent en er dan alsnog een vertaalde versie betekend moet worden.

Procedurele nadelen ontstaan hierdoor meestal niet. Als beslissende datum van betekening geldt namelijk in beginsel de datum waarop de eerste stukken ontvangen zijn – mét de gewenste gevolgen, zoals bijvoorbeeld stuiting van de verjaring van een vordering van de verzender. Indien er echter een termijn voor de ontvanger geldt, bijvoorbeeld voor het indienen van een verweerschrift, dan gaat deze termijn pas lopen nadat de ontvanger, die hierop beroep doet, een vertaling van de stukken in zijn moedertaal ontvangt.

4. Geen exequaturprocedure meer!

Indien een schuldeiser een titel heeft verkregen, wil hij deze ook ten uitvoer leggen.

Hierbij moet een verschil gemaakt worden tussen de verschillende procedures. Alle titels die  volgen uit een procedure op tegenspraak, bijvoorbeeld een uitspraak in een Nederlandse kortgedingprocedure of een bodemprocedure in zowel Duitsland als Nederland, moeten volgens de EEX-Verordening ten uitvoer worden gelegd. In het geval van onbetwiste vorderingen, dus procedures waarin de schuldenaar geen verweer heeft gevoerd, bijvoorbeeld verstekvonnissen, kortgedingprocedures in Duitsland, kostenveroordelingen of indien de schuldenaar het bestaan van de vorderingen heeft toegegeven, kan de titel ook volgens de EET-Verordening ten uitvoer worden gelegd. De EET-Verordening is reeds sinds 2005 in werking en voorziet voor dergelijke titels geen procedure voor de erkenning.

Vóór het in werking treden van de nieuwe wetgeving moest de schuldeiser een titel volgens de EEX-Verordening in het land van de executie laten erkennen. Dit werd nu aangepast en ook voor alle procedures op tegenspraak die ná 10 januari 2015 aanhangig werden gemaakt, geldt inmiddels dat een tenuitvoerlegging ook zonder erkenningsprocedure mogelijk is. Er dient slechts het formulier volgens art. 53 EEX-Verordening (in bijlage 1 van de Verordening) bij de rechtbank worden opgevraagd. Dit formulier moet worden afgegeven in de taal van het land waar de executie plaats moet vinden.

Tip: het desbetreffende formulier in de desbetreffende twee talen uitprinten en naast elkaar leggen. Dan het formulier in de onbekende taal aan de hand van het formulier in de moedertaal zelf invullen en bij de rechtbank aanleveren. Dit voorkomt fouten!

Bij het ten uitvoer leggen in het buitenland moet er opnieuw rekening worden gehouden met de wijze van betekening en de verschillende nationale regelingen omtrent de executieprocedure. Door het in werking treden van de nieuwe EEX-Verordening en het daarmee verdwijnen van de exequaturprocedure zal dit veel goedkoper worden.

Checklist:

√ Forumkeuze in algemene voorwaarden toegestaan!

√ Echter niet tegenover consumenten, verzekeringnemers en werknemers!

√ Europese procedures overwegen

√ Rekening houden met de wijze van betekenen in het buitenland → vertaling?

√ Geen erkenning van vonnissen (meer) nodig, wel formulier aanvragen!

Nationaal of internationale vordering?

mail dan naar info@juristu.eu

of vul het formulier nu incasseren direct in!