Posts

Comparitie bij incassoprocedure, schikken of niet?

Comparitie bij incassoprocedure, schikken of niet?

U heeft uw vordering uit handen gegeven van een incassobureau. De minnelijke incasso lukt niet, de vordering gaat over naar een gerechtelijke incasso. De jurist van het incassobureau maakt een dagvaarding met producties (bewijzen) en laat deze dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder betekenen bij de gedaagde. De gedaagde is dan op de officiële wijze opgeroepen voor de rechtbank. De gedaagde kan zich zelf verweren bij de rechtbank of de gedaagde laat zich bijstaan door een advocaat.

Verweer door gedaagde

De gedaagde laat zich bijstaan door een gemachtigde of een advocaat en doet verweer. Dit verweer kan voor verwarring zorgen. De rechter bekijkt de dagvaarding en verweer en roept op tot een comparitie. Een comparitie is het samen komen van partijen in de rechtbank. De rechter zal beide partijen een aantal vragen stellen en geeft veelal aan beide partijen aan, hoe één en ander kan lopen. Beide partijen hebben dan geen idee hoe dit af zal lopen. Dan komt de vraag of partijen de gang op willen voor overleg.

De gang op voor een schikking

De rechter schorst de zitting voor een half uur en partijen gaan de gang op. De gemachtigden gaan in overleg met hun cliënten en de gemachtigden komen bij elkaar. Dan is het loven en bieden. Een schikking kan zorgen voor een verkorte procedure. Wat voor beide partijen voordeliger kan zijn. Een procedure is immers niet gratis. Tevens zorgt dit veelal voor veel stress.

Familie zaken komen sneller tot schikking

Bij familie zaken speelt de procedure door in de gehele familie. Iedereen praat hier dagelijks over en de familieband komt hierdoor steeds meer onder druk. Bij een schikking eindigt de procedure en zijn partijen tot elkaar gekomen. Met een comparitie doen eigenlijk beide partijen een beetje water bij de wijn. Om zo naar elkaar tot te komen. Veelal zijn partijen dan onder de indruk van de rechter, die dan op een vrij logische manier zijn licht op de zaak heeft gegeven. Van een stellige ontkenning van partijen tot beweging, want door procederen kost veel geld en zal ook niet de uitkomst geven waar partijen op hopen. Daarom is een schikking tijdens een comparitie in 95% van de comparities een goede zaak.

Heeft u een vordering waar u samen niet uit komt?

dien deze in via info@juristu.eu 

Incasseren is een vak, het dagelijkse werk van een incassobureau

Incasseren is een vak, het dagelijkse werk van een incassobureau

Veel mensen denken dat ene incassobureau niet zo vele kan dan dat ze zelf kunnen doen. Een bedrijf maakt een factuur, deze wordt niet betaald en dan worden er aanmaningen verzonden. Deze worden nog steeds niet betaald. Wat nu zegt de boekhouder, blijven aanmanen tot we een ons wegen? Nee, dat is niet de aanpak. Andere ogen dwingen. Tevens geld: het lijden wat men vreest, werkt nog steeds!

Wat kan een incassobureau meer dan u zelf?

Een incassobureau wijst de debiteur op de gevolgen van niet betalen. Een incassobureau dreigt met gerechtelijke stappen indien de debiteur niet betaald. De debiteur zal dan hogere kosten krijgen. Ten eerst de wettelijke incassokosten, die worden boven op de vordering gezet. Deze moet de debiteur ook gaan betalen. Betaald de debiteur niet of treft deze geen regeling, dan gaan we over tot gerechtelijke stappen. Dat kan ook gelijktijdig met conservatoir beslag op bank, loon en of uitkering.

Gerechtelijke incassoprocedure

Zodra de debiteur niet minnelijk wil betalen, starten wij in overleg met de client de gerechtelijke incassoprocedure. De debiteur is dan al vele malen gewaarschuwd en krijgt hogere kosten voor zijn rekening. Deze gaat een incassobureau op de debiteur zien te verhalen. Een incassobureau kan deze dagvaarding gewoon maken. Een incassobureau heeft immers juristen in dienst die deze dagvaardingen voor de opdrachtgevers maken en indienen bij de rechtbank.

Betekenen van de dagvaarding

Zodra de dagvaarding klaar is, zal het incassobureau de deurwaarder, een gerechtsdeurwaarder, opdracht geven om de dagvaarding te betekenen. Betekenen houdt in dat het versturen van de dagvaarding geheel rechtsgeldig is. Indien de gedaagde debiteur niet komt  op dagen dan zal de rechter een verstek veroordeling geven en kan de debiteur betalen.

Vonnis betekenen

Het vonnis dient betekent te worden bij de debiteur. Met dit vonnis dient de debiteur binnen 2 dagen te betalen. Zo niet, dan zal de deurwaarder beslagen gaan leggen. De beslagen kunnen in vele soorten en maten. Loonbeslag, bankbeslag, og beslag etc. Bij weer niet betalen dan zal de deurwaarder gaan executeren, ook worden alle kosten weer op de debiteur verhaald. Het wordt er allemaal erg kostbaar door voor de debiteur.

Goed dossier

Een goed dossier zorgt altijd voor een positief vonnis, stap 2 is de verhaalbaarheid. Is degene van wie u geld krijgt dakloos dan schiet het niet op om te dagvaarden. Aan de andere kant is een vonnis 20 jaar geldig!

 

Vordering indienen?

mail info@juristu.eu of vul het formulier nu incasseren in.

 

 

, ,

Begin 2017 zonder openstaande facturen en laat incassobureau Juristu deze voor u incasseren!

Begin 2017 zonder openstaande facturen en laat incassobureau Juristu deze voor u incasseren!

 

, ,

Kerstdagen ideaal om uw openstaande vorderingen te incasseren via Juristu

Kerstdagen ideaal om uw openstaande vorderingen te incasseren via Juristu

Het hele jaar heeft u hard gewerkt en kijkt u terug op het afgelopen jaar. Kerst zijn immers dagen ter bezinning, gezellig dineren en mijmeren met familie en vrienden over het afgelopen jaar. Wat heeft u bereikt, wat heeft u gedaan om uw bedrijf beter te laten lopen, hoe gaat u 2017 in? Zelfde als dit jaar?

Wanbetalers negatieve energie

Indien u in 2016 te maken heeft gehad met te laat betalers of wanbetalers dan kost dat u en uw mensen veel negatieve energie. Het kost immers veel tijd en uw tijd kunt u beter besteden aan nieuwe of bestaande betalende klanten. Dat is positief. Onder de kerstboom denkt u daar over na. Hoe voorkomt u negatieve energie in uw bedrijf? Hoe kunt u er voor zorgen dat de verhoudingen tussen negatieve energie en positieve energie kleine zal worden? Het is immers de kracht van elk bedrijf om positiviteit uit te stralen, dat zorgt voor meer omzet en winst.

Focus 2017 op positiviteit, incasso uitbesteden aan incassobureau Juristu

Zodra wij uw incasso zaken overnemen hoeft u geen negatieve energie meer te verspillen aan incasso zaken. Juristu is immers uw partner in incasso zaken. Wij starten elke incasso minnelijk. indien de debiteur niet wil betalen op minnelijke wijze, dan gaan we deze gerechtelijk incasseren. Een tijdrovend verhaal, wat wij als juristen incasso bureau geheel voor u uit handen nemen. Wij maken de dagvaarding, verweren, doen de comparities, kunnen als gemachtigde ook volledig voor u optreden. Bij een vonnis uitvoerbaar uit voorraad kunnen wij de gerechtsdeurwaarder op pad sturen en beslagen laten leggen op loon, uitkering en of roerende en onroerende zaken. Dit uiteraard als dwangmiddel om te betalen.

Maak van 2017 een positieve start

debiteurenbeheer-juristuWat is er fijner, dan het geld voor uw diensten en of levering op uw rekening te zien! Dat is het resultaat van een goede samenwerking met incassobureau Juristu. 85% van onze incasso zaken halen we binnen via minnelijke wijze. Indien dit niet lukt gaan we altijd over tot gerechtelijke incasso. Mits er uiteraard enige kans op verhaalbaarheid is. Een vonnis is wel 20 jaar geldig, dus dan moet er in de komende 20 jaar geen enkele verhaalbaarheid zijn met de wanbetaler. zou het?

Debiteurenbeheer door Juristu

Indien u kiest voor debiteurenbeheer door Juristu dan heeft u geen enkele omkijken meer naar termijnen en aanmaningen. Juristu staat u met volautomatische software volledig bij. U kunt uw boekhouding koppelen aan onze incassosoftware en wij zitten er bovenop.

Meer weten? info@juristu.eu 

 

 

 

,

Einde jaar incassobureau inschakelen voor een schone balans

Einde jaar incassobureau inschakelen voor een schone balans

Aan het eind van het jaar, maakt men de balans weer op, hoe het afgelopen jaar is geweest. U heeft een goed jaar gedraaid, alleen staat er nog 2 ton open, indien dat uw winst is, kunt u zich afvragen: Was het nou echt een goed jaar?

Nieuw jaar strakker debiteurenbeheer 

Kies voor een betere strategie, maak betere afspraken, huur Juristu in voor uw incassozaken of besteed uw gehele debiteurenbeheer uit aan Juristu, dan weet u zeker dat daar de volle aandacht naar uit gaat. Want dat is incassobeheer uiteindelijk, herhalen, mailen, brieven schrijven, bellen en bij niet minnelijk incasseren een gerechtelijke procedure starten.

Geen uitzonderingen maken in 2017

Kies voor een strak debiteurenbeheer. Maak duidelijke afspraken over betaling en levering. En overleg uw algemene voorwaarden. Beschikt u niet over algemene voorwaarden en een goed bestelformulier, laat Juristu deze dan voor u maken. De basis is het belangrijkste bij succesvol incasseren. Volgorde bestellingen/opdrachten:

 1. bestelformulier/opdracht tot dienstverlening met omschrijving afspraken over betaling
 2. algemene voorwaarden, wat zijn de voorwaarden van uw bedrijf
 3. betaling vooraf, 50% direct, alles direct bij levering
 4. factuur zenden
 5. bij niet betaling volgens afspraak WIK brief sturen
 6. bij niet betaling, aan Juristu geven
 7. binnen 10 dagen betalen
 8. bij niet betaling, dagvaarden
 9. Deurwaarder betekent dagvaarding
 10. vonnis/beschikking bij niet betaling beslagen leggen op bank, loon of on/roerende goederen

Strak beleid

Indien u een strak beleid gebruikt en dit ook aan uw medewerkers mee deelt, dat u zo werkt, anders niet. Dan zult u zien dat dit ook direct resultaat op brengt. Wat heeft u aan niet betalende klanten? Niets, dit zijn zorgen kindjes en kosten alleen maar geld.

Juristu incasso juristen

Wij zijn een juristen incasso bureau en weten precies hoe een wanbetaler denkt en doet. Meestal gebruiken ze u als bankje. U bent namelijk niet de enige waar geld openstaat, degene die op zijn strepen gaat staan, krijgt het geld. De andere mogen dan weer wachten. Daarom adviseren wij onze klanten altijd niet te lang te wachten met het inschakelen van een incassobureau. Juristu is een zeer ervaren incassobureau met ervaren incasso specialisten die weten hoe een vordering succesvol minnelijk en gerechtelijk te incasseren is.

Vordering nu indienen voor een financieel gezond 2017

Dien uw openstaande vordering dan ook nu in, voordat het te laat is! De vordering kunt u hier indienen:

,

Oude vorderingen, ook goed te incasseren

Oude vorderingen, ook goed te incasseren!

Veelal denken mensen alvorens ze een incassobureau inschakelen dat een vordering misschien wel is verjaard. Niets is minder waar. Essentieel zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen schuldeiser en schuldenaar. Wat is er afgesproken? Dit kan mondeling of schriftelijk zijn. Juristu is een creatief incassobureau met doorgewinterde juristen, die allerlei soorten incasso zaken hebben gehad.  Wij incasseren vele soorten vorderingen:

 1. facturen
 2. leningen
 3. loon
 4. huur
 5. alimentatie
 6. arbeid
 7. claims

Wij starten met elke incasso minnelijk. De debiteur krijgt van ons een aanmaning en de debiteur dient de incasso kosten te betalen. Tevens gaan we bellen en proberen wij op een vriendelijke, juridische manier de gelden te incasseren. Mocht de debiteur hier niet op in gaan, dan is dagvaarden de tweede stap. Dan vragen wij de opdrachtgever om een voorschot op de kosten. Deze gaan we zien te verhalen op de debiteur.

Na de zitting volgt er een vonnis, met dit vonnis, oftewel ontvangen wij een beschikking uit voerbaar bij voorraad, hiermie kunnen wij de deurwaarder op pad sturen om deze beschikking te betekenen bij de debiteur. Indien de debiteur dan nog niet betaald, dan kunnen wij beslag leggen op loon, uitkering en of roerende zaken als auto’s en of roerende zaken bij grotere bedragen.

Indien er weinig of geen verhaalbaarheid is, geen zorgen, een beschikking is twintig jaar geldig. De debiteur moet dan ook in de komende twintig jaar geen inkomen genieten en of maar iets op naam te krijgen. Want de deurwaarder kan dan beslag leggen om uiteindelijk de debiteur tot betalen te dwingen.

In 95% van de incasso zaken loont het altijd de moeite om verder te gaan als alleen minnelijke incasso. Omdat er in 20 jaar altijd verhaalbaarheid zal zijn.

Heeft u op dit moment een openstaande factuur, een achterstallige lening, achterstallige huur en de huurders zijn zonder nieuw adres vertrokken?, wij weten er als incasso juristen wel raad mee en gaan over tot incasso. Waar u van denkt dat een vordering kansloos is, zien wij van Juristu juist kansen.

Heeft u een oude vordering en de moed reeds op gegeven? mail ons de stukken en wij starten in eerste instantie een no cure no pay incasso traject.

Vul nu dit formulier in:  https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

 

 

Een kansloze incassozaak blijkt toch te incasseren!

Een kansloze incassozaak blijkt toch te incasseren!

Dagelijks krijgen wij incasso zaken binnen, waar de klant dan al van denkt: “het is een kansloze zaak, maar ik wil toch niet dat diegene hier zo maar mee weg komt!”

Juristu gaat deze uitdaging altijd aan. Namen zijn uit privacy redenen verzonnen. Onze klant Jansen heeft een bedrijfspand verhuurd aan Achmed. Achmed tekent een huurovereenkomst en betaald de borg en de eerste 2 maanden de huur. Dan komt er een politie-inval, er is namelijk een wietplantage ontdekt in het gehuurde. Achmed wordt ingerekend en moet voorkomen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chaos na de inval

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jansen heeft enorme kosten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onverhuurbaar voor lange periode

Schadepost is enorm, veroorzaakt door Achmed

Jansen zit ondertussen met een enorme schadepost, de politie heeft de ruimte in onderzoek en Jansen kan niet opruimen en ook niet verhuren. Achmed moet voor komen en Jansen krijgt van OM een schadevergoeding van € 1.800,-. Achmed biedt geen verhaalbaarheid en betaald niet. Jansen geeft pas na een jaar de vordering aan Juristu. Jansen denkt immers dat de vordering toch kansloos is. Juristu heeft Achmed samen met de deurwaarder snel gevonden.

Beslag op uitkering van Achmed

Achmed heeft een uitkering en moet € 100,- per maand betalen. Achmed doet dit ook, anders kan de deurwaarder het geld van zijn uitkering inhouden.

Kansloze incasso van Achmed

Jansen had ook aan Juristu aangegeven nog achterstallige huur te vorderen op Achmed, maar Jansen denkt laat maar, want ik moet dan Achmed gaan dagvaarden en dan kost weer tijd en negatieve energie.  Jansen gaat in eerste instantie niet over tot incasseren van de achterstallige huur á € 6.532,59 van Achmed.

Jansen krijgt nu een dagvaarding van Achmed, wat nu?

Wat scherts de verbazing van Jansen, Achmed heeft een advocaat onder toevoeging ingehuurd (gratis rechtsbijstand van de overheid voor mensen zonder of met een heel laag inkomen) en dagvaardt Jansen om de borg van de huurovereenkomst. Achmed wil zijn borg terug! Jansen is flabbergasted en geeft de zaak direct uit handen van Juristu.

De Dagvaarding 

Een senior jurist van Juristu duikt in de zaak, deze maakt een dagvaarding op en eist de volledige achterstallige huur op bij Achmed. De advocaat van Achmed voert verweer en meent ook nog stellig dat Achmed in zijn recht staat.

Comparitie

De rechter bepaald een comparitie van partijen. Dat is een bijeenkomst van partijen in de rechtbank, waarbij de rechter zijn licht op de zaak geeft en ook aan partijen vraagt te schikken in de zaak.  Partijen komen aan in de rechtbank. De rechter vraagt aan Achmed; “hoe gaat het nu met u?” Achmed was triomfantelijk, hij was nu getrouwd en was net een nieuwe zaak aan het opstarten. Goed om te weten als incassobureau, want Achmed is uiteraard in gemeenschap van goederen getrouwd.

De stellige advocaat van Achmed

De advocaat van Achmed bleef ook stellig en vond de huurvordering van Jansen dan ook belachelijk. Jansen was samen met de jurist van Juristu in de rechtbank en stelde dat Jansen zelfs niets meer had gedaan, indien Achmed ook niet met een procedure gestart was om de borg terug te eisen. Iets waar Achmed zeer duidelijk geen enkel recht op had.

De gang op met Achmed

De rechter vraagt aan partijen of men nog even de gang op wil om te schikken. Juristu zegt namens Jansen, dat is akkoord. Altijd laten zien dat je bereid bent tot schikken. Achmed en zijn advocaat en zijn nieuwe vrouw gaan ook de gang op. De jurist van Juristu loopt richting de advocaat van Achmed. De advocaat van Achmed wil naar Jansen toe lopen. De jurist van Juristu steekt hier een stokje voor. Achmed is intimiderend en staat samen met zijn nieuwe klant smalend te lachen.

Het voorstel van Achmed

De advocaat van Achmed doet een belachelijk voorstel, Jansen moet € 2.500,- betalen aan Achmed zegt de advocaat. Juristu zegt, betaal € 4.000,- dan stoppen we ermee. Nee, het gaat niet lukken.

Het vonnis

2 weken later, het vonnis komt binnen! Het recht zal zegevieren zeggen wij bij Juristu. Dat klopt, de rechter veroordeeld Achmed om € 6.539,52 te betalen aan Jansen. Alle eisen van Achmed zijn afgewezen. De deurwaarder heeft inmiddels beslag gelegd op de auto’s van het gelukkige nieuwe echtpaar. Achmed zal nog wel een keer nadenken, alvorens hij met onterechte vorderingen gaat procederen. Van € 0,- vordering naar € 6.539,52.

Denkt u ook een kansloze incasso te hebben?

mail ons nu info@juristu.eu 

Bedrijven zijn vaak te goed van vertrouwen, zorg voor een goed incassodossier

Debiteurenbeheer

Bedrijven zijn vaak te goed van vertrouwen, zorg voor een goed incassodossier

Een klant dient een incasso bij ons in € 23.000,-. Dat is het bedrag wat we dienen te incasseren. Wij vragen het complete dossier op bij de klant en ontvangen dan allerlei verschillende soorten facturen, in excel, in word, verschillende data’s. Wij stellen dan de vraag, waar zijn de facturen op gebaseerd?

Wat is de overeenkomst? Wat zijn de afspraken?

Daar begint elke incassodossier mee, waar staan de afspraken die gemaakt zijn tussen partijen? Om te voorkomen dat u in ellenlange procedures terecht komt, is het belangrijk om de afspraken van levering en of uitvoeren van een opdracht met de afspraak/opdracht/bestel bevestiging. Voordat u aan de gang gaat, mail de klant een bevestiging of laat de klant tekenen voor wat u samen heeft afgesproken. dit voorkomt een hoop welles nietes gebeuren.

Debiteur in deze incasso zaak beroept zich op te late levering

De minnelijke incasso lukt niet en wij dagvaarden de debiteur. De rechter beveelt een comparitie. daar zeggen partijen schade te hebben geleden door de te late levering en dat er nieuwe orders zijn geplaatst, maar allen te laat geleverd. De debiteur beroept zich op te late levering en claimt schade. De rechter vraagt wat de afspraken zijn. Deze zijn niet duidelijk overeengekomen. De rechter vraagt of partijen de gang op willen om te schikken.

Incassobureau

Zorg dus voor een goede basis. 100% succes voor uw incasso!

Succesvol incasseren valt of staat met de basis afspraak. Daar moet geen discussie over zijn. Indien u de afspraak heeft bevestigd en de debiteur is daar mee akkoord gegaan, dan kunnen ze zich daar later niet op beroepen in een procedure.

Hoe liep deze zaak af?

Deze zaak hebben wij geschikt tijdens de comparitie, maar dit heeft de klant wel 5000 euro gekost. Dit komt omdat er geen duidelijke afspraken vooraf op papier waren gezet. Papier of mail. Zet uw afspraken zwart op wit, dat voorkomt een hoop gezeur en discussies achteraf.

Incassoprocedure

Ook van slechte of zwakke dossiers kunnen wij uiteraard een incassoprocedure op starten. Dien de incasso in via ons formulier nu incasseren op de website of mail ons alles stukken naar info@juristu.eu. Wij starten elke incasso altijd eerst minnelijk en de debiteur dient binnen 10 dagen te betalen. Zo niet dan dagvaarden wij de debiteur.

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

 

Incassobureau werk, is hard werken en streng en rechtvaardig zijn

Incasso is hard werken en streng en rechtvaardig zijn

Bedrijven die wel eens facturen open hebben staan weten het als geen ander. Achter openstaande facturen aan gaan kost veel tijd en energie. Naast uw gewone werk moet u gaan bellen, schrijven, mailen en dan nog komt er geen geld. Hoe komt dat, vraagt u zich af? Veelal begint het met een smoes of een excuus van de debiteur, des te langer de factuur openstaat des te groter de smoesjes worden. Dan komen de verhalen, er is slecht werk geleverd, ze wachten zelf nog op geld en uiteindelijk komt de genadeklap, u krijgt een voorstel om akkoord te gaan met 15% van de factuur, het zogenaamde debiteuren akkoord, anders gaan ze failliet en kunt u fluiten naar uw geld. De winst truc van deze tijd.

Doe het niet en gaat nooit akkoord met het debiteurenakkoord

Dit is het teken om nog sneller en nog intensiever achter uw geld aan te gaan. Wij als juridisch incassobureau adviseren onze cliënten dan om te gaan dagvaarden en eventueel vooraf beslag te leggen. Indien er geld op de rekening staat dan heeft u zekerheden of er alsnog betaald zal worden. Bij grote beslagen kiezen debiteuren er alsnog voor om dan te betalen, om dure procedures te voorkomen. Indien bedrijven gehinderd worden in hun bedrijfsvoering kunnen ze ook een bankgarantie stellen. dit geeft u als opdrachtgever genoeg zekerheden om de bodemprocedure in te gaan.

Bodemprocedure incassozaken

Veelal denken mensen even snel te incasseren. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. Het vergt een juiste aanpak. u dient te beschikken over een goed dossier, waardoor wij de debiteur kunnen wijzen op de feiten en dat de debiteur dient te betalen, aangezien ze in een gerechterlijke procedure geen schijn van kans maken. Wij kunnen door onze strenge aanpak en juridische achtergrond in 85% van de incassozaken de vorderingen minnelijk incasseren. Indien dit niet lukt overleggen wij met onze opdrachtgever en starten wij een zogenaamde bodemprocedure, wat er voor zorgt dat u een vonnis krijgt waarmee we de deurwaarder op pad kunnen sturen om bij niet betaling beslag kunnen leggen op de bezittingen van de debiteur. Ook zien we alle kosten te verhalen op de debiteur.

Dien uw incasso nu no cure no pay in info@juristu.eu 

Bedrijven gebruiken bedrijven als kredietverstrekker.

Bedrijven gebruiken bedrijven als kredietverstrekker, schakel op tijd een incassobureau in!

Het MKB krijgt geen enkel krediet meer los bij een bank. Het gevold langer openstaande facturen. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld tien facturen openstaan van 5000 euro elk. Wat is er dan makkelijker om de facturen zo lang mogelijk open te laten staan? Bedrijven betalen pas aan degene die het best incasso of debiteurenbeleid heeft. Incassobureau Juristu is de spin in het web. Wij beheren uw debiteuren of incasseren losse openstaande facturen.

Incasso no cure no pay

Incassobureau Juristu is een zeer actief kantoor. Wij incasseren 85% van onze vorderingen binnen 10 dagen door middel van minnelijke incasso. Hoe kan dat wij dit wel kunnen en uzelf niet? Tijd, tijd vrij maken om op tijd een aanmaning te versturen per mail, per post, een sms te sturen en te bellen naar de wanbetaler. Dit kost veel tijd. Indien u continu gebeld wordt, gemaild wordt of brieven per post krijgt dan wil u daar van af. hoe kan dat? Door te betalen. Juristu aanpak is dan ook een instant succes formule. Wij leggen de incassokosten door bij de wanbetaler, dus u heeft geen kosten. zodra die betaald hebben wij onze verdiensten! Win-Win!

Incasseren is quality time

check-mark-md

Wij agenderen alles, we maken een dossier, indien bedrijven niet aanwezig zijn, bellen we net zo vaak totdat diegene wel aanspreekbaar is. Aan de telefoon krijgen we de baas sowieso. Tot het vervelende aan toe, met als doel uiteraard dat er betaald wordt. Herhaling en tijd vrij maken dat is de kracht van een succesvolle incasso. Wij doen niets anders als incasseren, u heeft daar geen tijd voor wij wel, het is immers ons dagelijkse werk.

Gerechtelijke incasso

Zodra de minnelijke incasso mislukt starten wij de gerechtelijke procedure. Voordat wij starten met een gerechtelijke incassoprocedure hebben we al een extra dossier opgebouwd d.m.v. de minnelijke incassoprocedure. wij weten de verhaalbaarheid en starten de gerechtelijke incasso pas na overleg met u. Incasseren is net zo lang doorgaan totdat er betaald is. Stugge debiteuren zijn voor ons een uitdaging. Neem de proef op de som en stuur vandaag nog een incasso op no cure no pay in. Uiteraard zijn wij voor uw klantenbehoud. Maar een klant die bijvoorbeeld  al een jaar niet betaald wenst een wat directere aanpak en dat is dagvaarden!